10 gode råd til nedpakning og forbedrelse til flytning

  1. Brug flyttekasser til at flytte med. Flyttekasser må som hovedregel, fyldes ca. halvt med papir, bøger etc. (højst 20 kg) og fyldes ellers op med lette genstande.
  2. Alt der kan pakkes i en flyttekasse, skal pakkes i flyttekasse. På den måde mindskes risiko for skader.
  3. Flyttekasser mærkeres med indehold og advarsel om skrøbeligt indehold. Etiketter med mærkering af indehold, påsættes på de korte ender og ikke i toppen.
  4. Fyld flyttekasserne op, så det undgås, at genstande kan hoppe rundt under transporten. Derudover er det nemmere, at stable flyttekasser forsvarligt og risikoen for, at det vælter under transport mindskes.
  5. Reoler, jalousiskabe og skabe tømmes for indhold, og dette pakkes i flyttekasser.
  6. Når møblement skilles ad, så sørg for at skruer og andet tilbehør, lægges i en pose og påsættes med tape på den pågældende genstand.
  7. Skuffer og skabe med lås skal låses, og nøglen opbevares af den respektive bruger. Lad aldrig nøglerne blive siddende, da disse kan knække i låsen.
  8. Eventuelle glasplader i skriveborde fastgøres med tape.
  9. Mallerier, billeder og spejle indpakkes i bobleplast.
  10. EDB, radio, stereoanlæg m.m. skal pakkes i flyttekasser.

Nedpakning af genstande

Porcelæn

Vi har specielle glasrammer til vores flyttekasser, som kan bestilles hvis man har behov for dette. Endvidere har vi også indpakningspapir, som kan bruges til pakning af andet porcelæn og nips. Ligeledes har vi mulighed for at bestille bølgepap og bobleplast, som er særdeles velegnet til indpakning af skrøbelige effekter. Såfremt effekter ikke pakkes forsvarligt, vil der være stor sandsynlighed for, at der sker skader under flytningen som kunne undgås. Tallerkner skal helst indpakkes og stilles lodret ned i flyttekassen, for at skabe mindre overflade, der kan give skade ved bump på vejen.

Planter

For at potteplanter ikke skal vælte, skal der ligges et lag aviser imellem planterne, når de er sat op i en flyttekasse. Hvis du flytter til udlandet, skal du være opmærksom på, at der kan være begrænsninger for, hvilke planter du må medbringe.

Fødevare og rengøringsmidler

For at undgå at fødevare og rengøringsmidler lækker i flyttekassen, anbefales at hver enkelt del indpakkes i plastposer og lukkes forsvarligt.

Bøger

Når man pakker bøger er det mest hensigtsmæssigt, at nøjes med et enkelt lag bøger i bunden, og så fylde resten af kassen op, med lettere ting. På den måde skåner du både bøgerne, og din egen eller flyttefolkenes ryg under flytningen. Som hovedregel må en flyttekasse ikke være tungere, end at du selv kan løfte den op (højst 20 kg), og gå med den. Skulle det ske, at en kunde har fyldt en flyttekasse helt op med bøger eller andre tunge effekter, ser vi os nødsaget til, at pakke flyttekasserne om.

Mærkering

Når flyttekasserne er pakket, skal du altid mærke dem med indhold og evt. rum på den nye adresse.
HUSK! at vores aftagelige labels, skal sættes på enden af kassen og ikke ovenpå.
For at flyttefolkene kan behandle dit indbo mest hensigtsmæssigt, er det vigtigt at flyttekasser med skrøbeligt indhold, altid er tydeligt opmærket! Anbring om nødvendigt, flere aftagelige labels, så det ikke er til at tage fejl af.